Хориглох зүйлс

  • Print
Монгол Улсад төлөөллийн болон шууд ардчилалыг хослуулан хэрэгжүүлэх боломж сэдвээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагаас хамтран хэлэлцүүлэг хийлээ.
дэлгэрэнгүйг эндээс сонгон сонирхоно уу.