Дахин санал хураалт явагдах хэсгийн хороодын хаяг, байршил