Манай хороо - Миний оролцоо

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 176 тоот зарлиг, НИТХ-ын Даргын 2012 оны 17-р захирамжийн дагуу Нийслэлийн хэмжээнд Шууд ардчилал, иргэдийн оролцоогоор дамжуулан төвлөрлийг сааруулах дунд болон урт хугацааны бодлогын баримт бичиг-ийн хэрэгжилтийг хангах, иргэдийн оролцооны бодлогыг нэгтгэн зохион байгуулж иргэдийн оролцооны соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор Нийслэлийн бүх хороодын удирдлагуудтай хамтран зохион байгуулж байгаа Шууд ардчилал – Иргэдийн оролцооны сургалт, зөвлөлгөөн-ийг Хан-Уул дүүргийн 12 хороонд зохион байгууллалаа.
Дэлгэрэнгүйг доорхи холбоосонд дарж үзнэ үү.