Дахин санал хураалт явагдах хэсгийн хороодын хаяг, байршил

НИТХ-ын Хурлын Тэргүүлэгчид 2012-11-28-ны өдөр хуралдаж “Дүүргүүдийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн дахин санал хураалтад туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх тухай” 69 тоот тогтоолыг баталлаа. Дүүргүүдийн ИТХ-ын дахин санал хураалт явагдах хорооны санал авах хэсэгт оршин суудаг, тодорхой ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа сонгогчдод 2012 оны 11 дүгээр сарын 30-ны ажлын өдрийн “Баасан” гарагийн 08.00-14.00 цаг хүртэл хугацаанд чөлөө олгохыг ажил олгогч холбогдох төрийн болон нийслэлийн төр, захиргааны байгууллага, олон нийт, хувийн хэвшлийн байгууллага, албан тушаалтанд даалгапаа. Ажил олгогч нь чөлөөг баталгаажуулахдаа сонгогчийн санал өгсөн тасалбарыг үндэслэл болгох юм.

Дахин санал хураалт явагдах хэсгийн хороодын хаяг, байршил