Захуудыг нүүлгэн шилжүүлэх

Техникийн захуудыг нүүлгэн шилжүүлэх талаар иргэдийн дунд зохион байгуулах нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2013 оны 10-р сарын 8-ны 14 цагаас нийслэлийн иргэний танхимд зохион байгуулна. хэлэлцүүлгийг иргэн Адилбишийн санаачлагаар НЗДТГ-ын ажлын хэсэгтэй хамтран явуулна.

дэлгэрээнү :