Хамтын ажиллагаа - Улаанбаатар Хотын Нийтийн Аж Ахуйг Сайжруулах Төсөл

НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтэс, Улаанбаатар Хотын Нийтийн Аж Ахуйг Сайжруулах Төслийн (http://usip.mn) хамт олонтой хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу уулзалт зохион байгуулж байгаа нь