Эрх зүйт ёс ба эрх зүйт төр-2

  • Төрийн үүсэл
  • Төрийг хязгаарлах шаардлага
  • Эрх зүйт хууль
  • Эрх зүйт төр

Нийслэлийн иргэний танхим, НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтэс, Санамж бичиг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дэлгэрэнгүй: