Олон нийтийг тодорхойлох аргууд

Олон нийт гэж хэн бэ? Олон нийтийг тодорхойлох аргууд
Олон нийтийн идэвхжүүлэгчдэд зориулсан сургалт 2012. 12.18
Т. Баярцэцэг, МУИС, Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхимийн Багш

 

 

 

 

 

 

 

дэлгэрэнгүй: