Модератор-Идэвхжүүлэгч бэлтгэх 2 дахь удаагийн сургалтандаа урьж байна.

НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтсээс төрийн бодлого шийдвэрт иргэдийн оролцоог ханган ажиллах зорилгын хүрээнд зохион байгуулан явуулж байгаа сургалтын зорилго нь төрийн бодлогод иргэдийн саналыг тусгах ажлыг бодитоор нь хэрэгжүүлэх, иргэдийн идэвх санаачлагыг нэмэгдүүлэх үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулан ажиллах боломжийг иргэн танд бид сургалтаараа нээлттэй болгож байна. Сургалтыг их дээд сургуулийн эрдэмтэн, профессорууд хөтлөн явуулна.

Сургалтанд дараахь шаардлагыг хангасан иргэдийг бүртгэнэ.

  1. Улаанбаатар хотын харъяалалтай
  2. Дээд боловсролтой
  3. 28-аас дээш насны

Сургалт 2013 оны 3-р сарын 11-15-ны өдрүүдэд явагдана.
Тус сургалтанд 45 иргэн хамрагдах боломжтой, оролцогчдыг Нийслэлийн иргэний танхимд 2013 оны 3-р сарын 5-9-ийг дуустал бүртгэнэ.

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Лхагвасүрэнгийн гудамж, 2-р давхарт, №213, утас : 70110292, 70110202, 70119921, факс : 70120292, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.