Иргэний оролцооны тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг

Иргэний оролцооны тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт идэвхитэй оролцно уу.

 

Иргэний оролцооны тухай хуулийн төсөл болон хэлэлцүүлэгт энд дарж орно уу.