Гарын үсэг зурах ёслолын арга хэмжээ

НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтэс, нийгмийн салбарын их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллах санамж бичиг
гарын үсэг зурах ёслолын арга хэмжээ
НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтэс, нийгмийн салбарын их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллах санамж бичиг-т гарын үсэг зурах ёслолын арга хэмжээнд НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга Б.Энхболд, НИТХ-ын ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтсийн хамт олон, МУИС-ийн Нийгмийн шинжлэх ухааны сургуулийн социологи, нийгмийн ажлын тэнхим, ШУТИС-ийн Нийгмийн технологийн сургуулийн Нийгмийн ажлын профессорын баг, МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулийн нийгмийн ажлын тэнхим, УЗНАДС-ийн Нийгмийн ажлын тэнхимийн хамт олон, сургуулиудын захирал, удирдлагууд, багш, оюутнууд оролцов. Ёслолын арга хэмжээг нээж НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга Б.Энхболд үг хэлсэн бөгөөд оролцогсдын төлөөлөл болох:
 • Нийгмийн оролцоо, нийгмийн ажилтан О.Мөнхбат /Ph.D/ (МУИС-ийн НШУС-ийн Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн эрхлэгч)
 • Иргэний оролцоот төр – боловсролын байгууллага Т.Цэндсүрэн /Ph.D/ (МУБИС-ийн БСС-ын Нийгмийн ажлын тэнхимийн эрхлэгч)
 • Олон нийтийн оролцоо – Нийгмийн ажил Т.Амаржаргал /Ph.D/ (ШУТИС-ийн НТС-ийн Нийгмийн ажлын профессорын багийн тэргүүлэх профессор)
 • Хамтын ажиллагаа, хамтын үр дүн Ц.Нацагдолгор /Ph.D/ (УЗНАДС-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга)
 • Шууд ардчилал – Иргэний оролцоо Ч.Сосормаа (МУ-ын Ерөнхийлөгчийн Хүний эрх, иргэний оролцооны бодлогын зөвлөх) болон ШУТИС-ийн оюутны төлөөлөл илтгэл тавилаа.

Дараа нь Б.Энхболд дарга, сургуулиудын захирлуудын хамт Санамж бичгийг батлан гарын үсэг зурсны дараа Б.Баттүвшин дарга, тэнхимийн эрхлэгч нарын хамт гарын үсэг зурцгаан МУБИС-ын оюутны ая дууны мэндчилгээ, УЗНАДС-ийн оюутны урлагийн үзүүлбэр явагдан Ёслолын арга хэмжээг хааж НИТХ-ын ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтсийн дарга Б.Баттүвшин үг хэллээ.
Арга хэмжээнд оролцогчдын ТАНИЛЦУУЛГА:

 1. Б.Энхболд - НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга
 2. Г.Эрдэнэбаяр /Ph.D/ - МУИС-ийн Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн захирал
 3. Б.Пүрэвсүрэн /Ph.D/ - ШУТИС-ийн Нийгмийн Технологийн Сургуулийн захирал
 4. Ц.Сумъяа /Ph.D/ - МУБИС-ийн Боловсрол Судлалын Сургуулийн захирал
 5. Ц.Нацагдолгор /Ph.D/ - УЗНАДС-ийн Гүйцэтгэх захирал
 6. Ч.Сосормаа - МУ-ын Ерөнхийлөгчийн Хүний эрх, иргэний оролцооны бодлогын зөвлөх
 7. Б.Баттүвшин - НИТХ-ын ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтсийн дарга
 8. О.Мөнхбат /Ph.D/ - МУИС-ийн НШУС-ийн Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн эрхлэгч
 9. Т.Цэндсүрэн /Ph.D/ - МУБИС-ийн БСС-ын Нийгмийн ажлын тэнхимийн эрхлэгч
 10. Т.Амаржаргал /Ph.D/ - ШУТИС-ийн НТС-ийн Нийгмийн ажлын профессорын багийн тэргүүлэх профессор
 11. Г.Баярмаа /МРА/ - УЗНАДС-ийн Нийгмийн ажлын тэнхмийн эрхлэгч
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийслэлийн Иргэний танхим