НИТХ-ын дарга Д. Баттулга

НИТХ-ын дарга Д.Баттулга Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцав.