Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилт, санхүүгийн бодлого, чиг хандлага

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилт, санхүүгийн бодлого, чиг хандлага Илтгэгч: Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа
НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтэс,
Нийслэлийн иргэний танхим

Read more: Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилт, санхүүгийн бодлого, чиг хандлага

Хороодтой хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах семинар

Нийслэлийн иргэний танхимд Хороодтой хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах семинарыг хороодын дарга болон ШАБ нарт НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтсийн дарга докторант Б.Баттүвшин 2012 оны 11-р сарын 15, 16-ны өдрүүдэд удирдан явуулав.

Read more: Хороодтой хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах семинар