Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилт, санхүүгийн бодлого, чиг хандлага

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилт, санхүүгийн бодлого, чиг хандлага Илтгэгч: Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа
НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтэс,
Нийслэлийн иргэний танхим