Prof Andreas Auer : Монгол Улсад төлөөллийн болон шууд ардчилалыг хослуулан хэрэгжүүлэх боломж

Монгол Улсад төлөөллийн болон шууд ардчилалыг хослуулан хэрэгжүүлэх боломж сэдвээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагаас хамтран хэлэлцүүлэг хийлээ.
дэлгэрэнгүйг эндээс сонгон сонирхоно уу.