Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаар дамжуулан иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь - сургалт- зөвлөлгөөний танилцуулга

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн гуравдугаар зүйлд “Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдэлнэ” гэж заасан байдаг.

Үндсэн хуулийн зохих заалтыг удирдлага болгон Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдорж бүрэн эрхийнхээ  хугацааны бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө “Иргэн төв”-тэй бодлогыг үндсэн зарчим болгож, төвлөрлийг сааруулах, шийдвэр гаргах бүх түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төлөөллийн ардчиллаас шууд ардчиллын үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх, төрийн бодлогод тусгах тодорхой ажлуудыг хийж байгаа билээ. 
Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.