Орон нүтгийн төсвийн ил тод, нээлпэй байдлын загвар стандарт

Дэлхийн Банкны дэмжлэгтэйгээр Нээлттэй Нийгэм Форум, "Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээнээс хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд боловсруулсан ОРОН НҮТГИЙН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛПЭЙ БАЙДЛЫН ЗАГВАР СТАНДАРТ-ЫГ танилцуулж хэлэлцүүлэх арга хэмжээг Нийслэлийн иргэний танхимтай хамтран зохион байгууллалаа.

Хэлэлцүүлэг 2013 оны 3 дугаар сарын 19-ны Мягмар гаригийн 14:30 - 17:00 цагт Нийслэлийн Иргэний Танхимд боллоо.
хэлэлцүүлэгт:

  • ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ЗАГВАР СТАНДАРТЫН ТАНИЛЦУУЛГА,
  • ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ САЙТ БА ЦААШИД ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАХ БОЛОМЖУУД (Баянзүрх дүүргийн цахим сайтын жишээн дээр),
  • ОРОН НУТГИЙН НОМЫН САНД ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН БУЛАН БАЙГУУЛАХ АСУУДАЛ (Улаанбаатар хотын мэдээллийн булангийн жишээн дээр),
  • ТӨСВИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ БА МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

зэрэг илтгэлүүдийг тавьж хэлэлцүүлэв.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.