Багануур, Багахангай, Налайх, Сүхбаатар дүүргийн Шууд ардчиллын багш нар

Багануур, Багахангай, Налайх, Сүхбаатар дүүргийн Шууд ардчиллын багш нар 45 хоногийн сургалтын талаар мэдээлэл сонсов.