Багануур, Багахангай, Налайх, Сүхбаатар дүүргийн Шууд ардчиллын багш нар

  • Print
Багануур, Багахангай, Налайх, Сүхбаатар дүүргийн Шууд ардчиллын багш нар 45 хоногийн сургалтын талаар мэдээлэл сонсов.